سوالات متداول

چرا ما در زندگی معمولا اشنباهات تکراری انجام میدهیم و هر بار تصمیم میگیریم اصلاح کنیم ولی ....؟
جهت ازدواج با فرد مورد نظرمان ایا دوست داشتن فرد امتیاز بالایی دارد؟
ویریت تلفنی بهتر است یا ویزیت در مطب؟
دارو های اعصاب و روان تا چه زمانی باید مصرف کنیم ایا اعتیاد اور نیستند؟
بیمار اعصاب با بیمار روانی چه فرقی دارد؟