MMT و ترک اعتیاد آسمان آبی

MMT و ترک اعتیاد  آسمان آبی
MMT و ترک اعتیاد آسمان آبی

ما خدمات درمانی برای ترک مواد سنتی ، صنعتی و الکل را ارائه می‌دهیم. با توجه به تخصص و تجربه در زمینه روانپزشکی، تیم ما از روش‌های مدرن و تکاملی برای کمک به شما در فرآیند ترک اعتیاد استفاده می‌کند.

درمان نگهدارنده با متادون
درمان نگهدارنده با متادون

متادون دارویی است که امروزه بعنوان جایگزین مواد مخدر استفاده میشود که شرط اول ان این است که فریب متادون را نخوریم

درمان نگهدارنده با قرص زیر زبانی یا بوپرو نورفین
درمان نگهدارنده با قرص زیر زبانی یا بوپرو نورفین

سم زدایی سه روزه مواد مخدر
سم زدایی سه روزه مواد مخدر

قدیمی ترین روش ودر برخی بیماران بهترین راه سم زدایی است

درمان نگهدارنده با شربت تریاک
درمان نگهدارنده با شربت تریاک

درمان نگهدارنده با شربت تریاک حداقل مزیتی که دارد ناخالصی های تریاک را ندارد و سیستم تنفسی را از بین نمیبرد